Контакти

Ако търсите информация, моля проверете, дали няма да намерите отговора в секция Често Задавани Въпроси (FAQ).

Може да се свържете с нас на:

email: [email protected]

или чрез


Форма за контакт


В качеството си на администратор на лични данни, „Вепел“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни, единствено необходими, за предоставянето на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

I. Обща информация
1. Информация относно Администратора на лични данни
Наименование на Доставчика: Вепел ЕООД

Данни за кореспонденция: [email protected]

Вписване в публични регистри: ЕИК 201627488

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201627488.

2. Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bgКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 / 915 3 518
Електронна поща: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bgII. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Вепел ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с:
– използването на интернет сайта https://www.Kufarite.com
– регистрирането на потребителски профил в електронния (online) магазин,и блога
– предлаганите стоки и услуги и тяхната доставка
– сключване на договори
– администриране на фен страницата на Kufarite във Facebook и в Instagram

Личните данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно:
– изрично получено съгласие от клиент и потребител
– изпълнение на задълженията на Вепел ЕООД по договор
– изпълнение на законовите задължения на Вепел ЕООД
– за целите на легитимния интерес на Вепел ЕООД

III. Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни
Вепел ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на предлаганите от нас услуги, за сключване на договори, включително за следните цели:
1. Създаване на потребителски профил в електронния магазин, блога и социалните мрежи на Kufarite
2. Осигуряване на пълните функционалности на предлаганите услуги и продукти
3. Индивидуализация на страна по договора
4. Счетоводни цели
5. Статистически цели
6. Защита на информационната сигурност
7. Обезпечаване изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга или стока
8. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугитe, препоръки за подобряване използването на сайта, електронния магазин и блога.
9. Подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителите и клиентите
10. Предоставяне на техническа поддръжка
11. Управление на електронен магазин и блог.
12. Aдминистриране на фен страницата на Kufarite във Facebook и в Instagram

IV. Вепел ЕООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:
1.Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
2.Ограничение на целите на обработване
3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
4. Точност и актуалност на данните
5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
7. При обработването и съхранението на личните данни, Вепел ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и други държавни и общински органи.

V. Вепел ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
1.Регистрация на потребител в Блог
Целта на тази операция е създаване на профил в Блога, който дава възможност на потребителя да оставя коментари под статиите.

2.Регистрация на потребител в online Магазин
Целта на тази операция е създаване на профил в online Магазина, който дава възможност на потребителя да пазарува, да отбелязва любими категории продукти, да разглежда историята на поръчките си и да използва функционалностите на магазина.

3.Сключване и изпълнение на търговска сделка
Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с потребител, търговски партньор или клиент и неговото администриране.

Изпращане на информационни съобщения
Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, потребителите и контрагентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

Изпращане на информационен бюлетин (нюслетър)
Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите и потребителите, които са заявили, че желаят да получават.

Обработка на анонимна статистическа информация
Целта на тази операция е Вепел да подобрява дейността си, посредством предоставена ѝ анонимна статистическа информация от Facebook , Instagram и Google във връзка с посещенията на магазина, блога и фен страниците ѝ

VI. Вепел ЕООД обработва и съхранява следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
1.Индивидуализиращи данни: име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес
Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задълженията на Вепел ЕООД за доставка на поръчана стока от online магазина, обработване на плащане, възстановяване на цената на стоки, счетоводни дейности, както и осъществяване на комуникация с клиента във връзка с поръчка.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в електронния магазин, генерирането на поръчка и попълването на данни за доставка и закупуване на стока или услуга, между Вепел ЕООД и потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни за издаване на фактура на физическо лице
Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги или доставяне на стоки.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в електронния магазин, генерирането на поръчка и попълването на данни за доставка и поставяне на отметка в поле „Искам да ми се издаде фактура“, между Вепел ЕООД и потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Индивидуализиращи данни: потребителско име, електронна поща
Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил в Блога, online Магазина; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено изрично желание – за изпращане на бюлетин и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в Блога и online Магазина между Вепел ЕООД и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Допълнителни данни, предоставяни по желание от потребителя
Ако потребителят желаете да допълни профила си, може да попълни в него и допълнителни данни.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация на потребителски профил, между Вепел ЕООД и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни, които Вепел ЕООД обработва при посещаване на сайта
При посещаване на сайта www.Kufarite.com, Вепел ЕООД събира данни за използвания IP адрес; за вида устройство използвано при посещението – десктоп или мобилно; вида на операционна система, използвана от потребителя; за времето на потребителската сесия; за използван език, за локация – държава и град.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Обработка на анонимни статистически данни, изготвени и предоставени от Facebook и Instagram, във връзка с посещение от потребителите на фен страницата на Kufarite

Вепел ЕООД получава изготвени от Facebook и Instagram статистически данни въз основа на посещения на фен страницата от потребител, без значение дали същият има профил в съответната социална мрежа, под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно интереси на целевата аудитория, информация относно покупките и поведението при онлайн пазаруване на посетителите на неговата страница, категориите продукти или услуги, от които най-много се интересуват посетителите. Статистическите данни за аудиторията, изготвени от Facebook и Instagram, се предоставят на Вепел ЕООД в анонимен вид.
Цел, за която се събират данните: управление на рекламата на осъщестяваната дейност, предлагане на по-подходящо съдържание на потребителите, развиване на функционални възможности, управление и осъвършенстване на фен страниците, организиране на промоционални кампании.
Основания за обработка на данните: Oсъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Вепел ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:
– разкриват расов или етнически произход
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Лични данни на лица под 16 години
Вепел ЕООД не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст.
Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника.
Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на Вепел ЕООД , следва да се свърже с нас на електронен адрес [email protected]
В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.
Личните данни са събрани от Вепел ЕООД от лицата, за които се отнасят.

Вепел ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни

VII. Срок на съхранение на личните данни
1. Вепел ЕООД съхранява лични данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на регистрираните профили в Блога, или Online магазина. След изтичането на този срок, Вепел ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вепел ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

Вепел ЕООД съхранява личните данни, предоставени във връзка с възникнали договорни отношения, за периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

VIII. Права на физическите лица при събирането, обработването и съхранението на личните данни
1. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни
Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време чрез искане в свободен текст, изпратено на [email protected] чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате свой профил.

Вепел ЕООД може да поиска потребителят да удостовери допълнително своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

При оттегляне на съгласие, Вепел ЕООД ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове и само до степента, необходима за тази цел, както и за изпълнение на законово определени задължения.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителски профил за използване на услуги в сайта на Вепел ЕООД, профилът ще стане неактивен.

Право на достъп
Всяко лице и потребител има право да изиска и получи от Вепел ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

Потребителите имат право да получат достъп до данните, свързани с тях, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни.

Вепел ЕООД предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Вепел ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, през своя профил в Online Магазина и/или с отправяне на искане до Вепел ЕООД на [email protected] чрез имейла, който е използвал, за да регистрира своя профил.

Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“
Потребителят има правото да поиска от Вепел ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни, а Вепел ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
– потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
– потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Вепел ЕООД
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Вепел ЕООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Вепел ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие трябва да подадете писмено искане до Вепел ЕООД на [email protected] от електронния адрес, през който сте регистрирали профила си, за да удостоверите идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

В имейла трябва да посочите Вашето потребителско име и кой профил желаете да изтриете – профила в Online Магазина, профила в Блога

Искането за изтриване е в свободен текст, от който трябва ясно да личи Вашето желание да бъдете забравени.

Вепел ЕООД си запазва правото да поиска от Вас допълнителна информация за целите на идентификацията, преди да изтрие Вашия профил.

Вепел ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Вепел ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Вепел ЕООД да провери точността на личните данни
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
– Вепел ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Вепел ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Вепел ЕООД, като отправите искане на [email protected] чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Вие може да поискате от Вепел ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Вепел ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Вепел ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Вепел ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

IX. Директен маркетинг
1.Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения от Вепел ЕООД във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти Вепел ЕООД и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.

Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия на сайта, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.

Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на Вепел ЕООД или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле „unsubscribe/отпиши“ или „прекрати абонамента си“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения, или като изпрати съобщение на [email protected]

Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

Х. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако Вепел ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Вепел ЕООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:
– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
– е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ХI. Право на жалба
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

XII. Мерки за сигурност
Сигурността на личните данни е приоритет за Вепел ЕООД. Данните, които Вепел ЕООД събира, се съхраняват и обработват на защитени сървъри, като достъп до тях имат само ограничен кръг оторизирани лица, взети са мерки за криптиране на данните и сигурността се осигурява чрез SSL сертификат. Предприети са административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила на 10.12.2018 г.